Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

måndag 5 december 2016

Information om Enebyskolan


Under våren 2015 fick vi information om att personal på Enebyskolan upplevde besvär av innemiljön. Vi startade en utredning som visade att golvmaterialet mjölade, dvs gammal polish släppte från underlaget och spreds i luften. Tillsammans med utbildningskontoret bestämde vi att detta skulle åtgärdas vilket gjordes under sommarlovet samma år.

Sent på hösten hörde skolan av sig igen. Personalen upplevde fortfarande att allt inte kändes bra. Vi påbörjade då en ny, omfattande utredning. Den visade på flera skador i konstruktionen som troligen har uppstått redan när skolan byggdes.  Det finns organiskt material på vissa ställen i grundkonstruktionen, markfukt tränger igenom grunden, det finns ingen isolering under bottenplattan och ytterväggen står på impregnerad syll.

Föreslagen åtgärd är att i de delar som utgör platta på mark riva ut befintligt övergolv ned till bottenplattan och att ersätta/komplettera  den med diffusionsspärr och en ny, gjuten, golvuppbyggnad.

TIDPLAN/NULÄGE:

I Enebyskolan har vi påbörjat en inventering/uppmärkning av de fasta inventarier som demonteras. Vi planerar för hur renoveringen kan delas upp etappvis för att vi så snart som möjligt skall kunna tillgodose verksamheten med först och främst de specialsalar som saknas.

Det finns ännu ingen tidplan för hela projektet. Vi återkommer med mer information längre fram.
Tillfälliga lokaler

Om allt går i lås så siktar vi på en uppstart i paviljonger måndag vecka 9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar