Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

fredag 9 december 2016

Till dig som är elev eller har barn på Enebypark

Paviljonger på gång

2016-12-09

Medan Enebyskolan renoveras kommer eleverna att vara i paviljonger, som sätts upp på den stora grusplanen. Tanken är att Enebyskolans elever ska komma tillbaka efter sportlovet.

Redan nästa vecka kommer det att börja förberedas för paviljongerna. Det kommer att innebära att vi får byggtrafik vid skolan. En vakt kommer att finnas tillgänglig när det kommer lastbilar, men för att öka säkerheten ytterligare kommer ett staket att sättas upp längs Längans skolgård, för att skilja eleverna från byggtrafiken.

Arbetet innebär att hela grusplanen kommer att stängas av från och med måndagen den 12 december och tillsvidare.

Med vänlig hälsning,

Susanne Rask                                                   Ann-Sofie Selander
Rektor på Enebypark                                         Rektor Enebypark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar