Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

tisdag 9 maj 2017

Enebyparkråd 24/4 -17

Enebyparkråd 24/4 -17
Närvarande :
Personal:                                                                         
Susanne Rask (rektor)
Ulf Wilhelmsson (fritidspedagog)           
Caroline Sundeborn (lärare)
Monika Ringdahl (lärare med specialpedagogiskt uppdrag)
Föräldrar:
 Magnus Josefsson 3H
Jonas Sjöbom 3 C
Anna Svensson 4
 Peter Annell 6C

·         Susanne läste upp föregående mötesprotokoll.
·         Hur ska vi som klassrepresentanter på Enebyparkrådet kunna kommunicera med övriga föräldrar i klassen?
-          Förslag att alla representanters mailadresser finns i inbjudan till Enebyparkrådet så kan föräldrar som har frågor eller funderingar lättare få kontakt med klassens representanter.
-          Viktigt också att med information (gärna konkret) om att man kan påverka saker på skolan eller som förälder även bidra.
·         Information om skolans EHT (Elevhälsoteam) .
Representanter i EHT-teamet är Susanne Rask och Ann-Sofie Selander (rektorer), Gunilla Sollerud-Eriksson (skolsköterska), Kerstin Larsson (kurator) Marie Österström (Specialpedagog), Annika Norr (arbetsterapeut),
 Monika Ringdahl och Carola Strid (lärare med specialpedagogiskt uppdrag) Lena Månsson-Rimmenstrand (specialpedagog).

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa goda skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Under läsåret 2016/2017 har Enebyparks EHT gått en utbildning via SPSM (Specialpedagogiska Institutet) för att förbättra arbetet ytterligare.
 Skolan har investerat i flera hjälpmedel till alla klasser t.ex. Timetimer (som är ett visuellt tidshjälpmedel).

 Man har även testat ett nytt sätt att stötta elever som kan ligga på gränsen till att inte nå målen i något ämne. Arbetsnamnet för detta är ”Pufftid”.
Detta är ett förebyggande arbete där de elever som har svårt med något delmoment i undervisningen får ca ½ timme ”Pufftid” i veckan under ca 5 veckors tid. Denna tid ansvarar någon av pedagogerna ifrån EHT i. Arbetssättet kommer att utvärderas av elever och lärare innan sommaren.

·         Det finns önskemål från föräldrar att investera i fler SO och NO – böcker på skolan. Detta skulle underlätta elevernas förmåga att utveckla rätt studieteknik när man ska ta ut rätt information ur mycket textmassa.
·         Renovering av Enebyskolan är i gång.
·         I sommar ska nya idrottshallen börja byggas.
·         Skolavslutningen är torsdagen den 15 juni (info om exakt tid kommer)

Vid pennan/datorn

Monika Ringdahl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar