Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

torsdag 31 augusti 2017


Ny idrottshall i Eneby
Norrköpings kommun har påbörjat arbetet med en ny idrottshall  på grusplanen vid Enebyskolans paviljonger. Detta kan i perioder innebära en ökad närvaro av trafik i området. Fordon som åker i området i ska ledsagas av byggentreprenörernas personal. Stängsel är uppsatt utmed Längans skolgård och farthinder är utplacerade.
Vi önskar att föräldrar i möjligaste mån följer de yngre barnen till och från skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar