Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

torsdag 9 november 2017

6B Veckobrevet v 46

Veckan efter lovet var det en del sjukfrånvaro i klassen. Jag hade planerat att påbörja de nationella proven i svenska men eftersom eleverna behöver information och förberedelsetid inför proven så valde jag att vänta till vecka 46.

Vi har istället påbörjat genomförandet av de nationella proven i engelska. Det handlade om children och grown up.

Jag har skickat hem tryckt information från Skolverket där ni kan läsa om de nationella proven. Eleverna kommer också att få ytterligare tryckt information efter förberedelselektionen i svenska. Temat för årets nationella prov i svenska kommer att vara ”Under ytan”.

Det börjar bli dags för höstterminens utvecklingssamtal. Jag mailar en lista med tider där ni kan maila eller kryssa för vilka tider som passar er så återkommer jag med vilken tid som ni fick.

Vi kommer även i år att ha utdelning av Enebyparkskolans litteraturpris den 8/12, för att uppmärksamma Nobeldagen och för att stimulera elevernas skrivande. Alla elever på mellanstadiet kan deltaga genom att skriva en berättelse som handlar om årets tema ”kärlek”. Varje klass nominerar sedan två berättelse som går vidare till juryn som består av elevrådets representanter och mig.

Det lackar mot jul och den 21/12 är det traditionsenlig julmarknad/julavslutning här på Enebypark. 6B har ansvar för korvkokning/försäljning och ett lotteri. Det är bra om ni redan nu kan anmäla ert intresse för om i vill hjälpa till korvförsäljningen. Det bästa är om flera kan dela på ansvaret under kvällen så att all har möjlighet att gå runt på julmarknaden.

Veckans läxor

Ma            Läxa 9 i läxhäftet.

Eng           Läs och översätt texten ”Uncle Edward´s Inventions”
på s 38-39 i textbook. Läs på veckans glosor.

Hälsningar Birgitta Hampus och Richard


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar