Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

tisdag 8 maj 2018

Till dig som har barn på Enebypark

Renovering på Enebypark läsåret 2018/2019

Här kommer information om våra lokaler inför läsåret 2018/2019. Som ni säkert redan vet pågår renovering av Enebyskolans lokaler och nu har turen kommit till Enebypark. Enebyskolan kommer att vara tillbaka i sina gamla lokaler till läsårsstarten 2018/2019.

Här ska eleverna vara under läsåret 2018/2019

Årskurs 1-6 kommer att ha sina klassrum i paviljongskolan på grusplanen där Enebyskolan idag har sin verksamhet. Förskoleklassen kommer att vara på Kvartersgården där även fritidshemmet för förskoleklass och årskurs 1 kommer att vara. I den paviljong som står på vår skolgård och som idag används av årskurs 2 och 3 kommer fritidshemmet för tvåorna och treorna att vara. Öppning och stängning av fritidshemmet kommer precis som idag att vara på Kvartersgården för alla. Fritidshemmet kommer även att ha möjlighet att boka sig vissa pass i paviljongskolan och i den nybyggda idrottshallen för att kunna dela in eleverna i mindre grupper under de stunder då elevantalet är högst. 

Sammanfattning – Här ska barnen vara läsåret 2018/2019­

  • Årskurs 1-6: Paviljongskolan på grusplanen 
  • Förskoleklass: Kvartersgården
  • Fritidshem f-klass och årskurs 1: Kvartersgården
  • Fritidshem årskurs 2-3: Paviljongen på skolgården Enebypark
  • Club 10-12: Paviljongskolan 

Club 10-12

Club 10-12 kommer att vara i paviljongskolan där Enebyskolans elever idag har sin cafeteria och sitt uppehållsrum. Club 10-12:s verksamhet kommer att flytta till dessa lokaler redan innan sommarstängningen veckorna 28-31, eftersom arbetet med dessa delar inklusive köket kommer att börja direkt efter skolavslutningen. 

Matsalarna

Under renoveringen kommer bibliotekets gamla lokaler tillfälligt göras om till matsalar. Anpassningar av gamla biblioteket genomförs under våren och sommaren vilket innebär att vi inte har tillgång till några matsalar under sommarlovet. 

Sommarfritidshem

Fram till och med vecka 26 kommer fritidshemmet ta en promenad till Kyrkskolan för att äta lunch där. Frukost och mellanmål kommer att serveras på Enebypark. Under veckorna 27-31 kommer fritidshemmet vara sammanslaget med Karlshovsskolan och Kyrkskolan. Fritidshemmet kommer då att vara placerat på Kyrkskolan. Från och med vecka 32 är planen att vi ska återgå till att äta lunch på Enebypark.
Det känns bra att ombyggnationen drar igång och vi ser fram emot att få nyrenoverade lokaler. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.

Vänliga hälsningar
Susanne Rask och Ann-Sofie Selander
Rektorer Enebypark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar