Enebypark är en F-6-skola med fritidshem och en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Enebypark ligger i ett bilfritt område med närhet till Hallbergaskogen och Himmelstalundsområdet.

Sjukanmälan


Information om sjukanmälan via Talsvar och avisering av ogiltig frånvaro för elever i årskurs 1-6 på Enebypark


För att underlätta hanteringen av sjukanmälningar görs alla frånvaroanmälningar till skolan göras via ett kommungemensamt Talsvar.

För barn som går på fritidshemmet så ringer vårdnadshavarna även till fritidshemmet och meddelar frånvaron.

Vårdnadshavarna ringer telefonnummer 011-444 14 96, och knappar där in elevens personnummer samt tid för frånvaro.

När frånvaron anmälts får vårdnadshavarna ett meddelande via SMS och/eller mejl om att en frånvaroanmälan är registrerad. Detta meddelande kan dröja upp till 30 minuter. Om vårdnadshavarna inte får något meddelande kan det bero på att fel mobilnummer eller fel e-postadress är registrerad. I detta fall kontaktas elevens lärare som kontrollerar detta.Frånvaroanmälan sker  till telefonnummer:
011-444 14 96
Sjukanmälan ska göras varje dag, om man inte redan från början kan ange hur många dagar frånvaron kommer att gälla.
Frånvaro på fritidshemmet anmäls som tidigare direkt till fritidshemmet.
Observera att ledighetsansökningar fortfarande görs på papper.

På telefonsvararen finns tydliga instruktioner, men här kommer en sammanfattning av dem:

  • Ring 011-444 14 96
  • Elevens personnummer knappas in
  • Om frånvaron gäller hela dagen trycker man 9
  • Gäller frånvaron en annan dag, så knappar man in datum, t ex 120827, och trycker 9 för hel dag.
  • Gäller frånvaron bara del av dag anger man startdatum, starttiden med fyra siffror, t ex 0815, och därefter slutdatum och sluttid.
  • Man kan alltid trycka * för att komma tillbaka till början av meddelandet och # för att få hjälp.